Sklenitev zakonske ali partnerske zveze v Sloveniji


Sklenitev zakonske ali partnerske zveze v Sloveniji sedaj možna tudi brez prič

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene, v kateri sta zakonca enakopravna. Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, v kateri sta partnerja enakopravna.
Zakonska ali partnerska zveza temelji na svobodni odločitvi za sklenitev zakonske ali partnerske zveze, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči.

Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se osebno prijavita pri upravni enoti, na območju katere želita skleniti zakonsko zvezo. V prijavi izjavita, da svobodno sklepata zakonsko zvezo in da so izpolnjeni vsi pogoji za njeno veljavnost. K prijavi morata predložiti dokazila o tistih podatkih, ki jih ni mogoče ugotoviti na podlagi uradnih evidenc Republike Slovenije.

Od 1. 1. 2018 je v veljavi sprememba zakonodaje o sklepanju zakonske zveze, ki omogoča, da se bodoča zakonca sama odločita ali želita skleniti zakonsko zvezo ob navzočnosti prič.

Za sklenitev zakonske zveze je potrebna osebna navzočnost obeh bodočih zakoncev, glede na njuno željo pa se zakonska zveza lahko sklene:

1) pred matičarjem in načelnico ali načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščeno osebo,

2) pred matičarjem in županjo ali županom občine, na območju katere se zakonska zveza sklepa.

Navzočnost prič pri sklepanju zakonske zveze ni obvezna. Pri sklenitvi zakonske zveze sta priči lahko prisotni, če bodoča zakonca tako želita, lahko pa se odločita za sklenitev zakonske zveze tudi brez navzočnosti prič.

Več na: eUprava - Sklenitev zakonske ali partnerske zveze v Sloveniji