Občina pristopa k zeleni shemi slovenskega turizma


V ta namen smo pripravili anketni vprašalnik.

Vaši odgovori nam bodo v pomoč pri doseganju kriterijev in standardov trajnostnega razvoja naše občine in pridobivanju znaka zelene destinacija.

Občina se je pridružila 12 destinacijam, ki sodelujejo na drugem nacionalnem pozivu Slovenske turistične organizacije za pospeševanje in presojo trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green. Po shemi je do danes ocenjenih deset slovenskih destinacij.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, namenjen tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom.

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj občine, je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju na vseh področjih delovanja. Izrednega pomena je, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo! S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo.

V nadaljevanju nas čaka več korakov - od pridobivanja podpore v lokalnem okolju, zbiranja in analize podatkov, priprava akcijskih načrtov ukrepov. S celovitim postopkom bomo pridobili natančen vpogled v trajnost naše destinacije, mednarodno primerljivo oceno in nabor ukrepov za izboljšave v prihodnosti

 

V ta namen smo pripravili anketni vprašalnik, ki bo za izpolnjevanje odprt do 20. 9.2016. Vprašalnik je v slovenskem in angleškem jeziku. Prilagamo v tiskani obliki, oz. ga lahko najdete kot spletno anketo na: https://www.1ka.si/a/95762Prosimo, vas, da nam po vaših najboljših močeh pomagate, s čim večjim številom izpolnjenih anket, ki jih prilagamo v tiskani obliki. Tako lahko ankete natisnete in v izpolnjevanje ponudite vašim obiskovalcem (opremili jih s QR kodo, ki mogoča direktno povezavo s spletno anketo in s tem lažje izpolnjevanje iz mobilnih naprav).

 

Odgovori vaših obiskovalcev nam bodo v pomoč pomoč pri doseganju kriterijev in standardov trajnostnega razvoja naše občine in pridobivanju znaka zelene destinacija.

 

Za vašo pomoč in sodelovanje se vam v naprej zahvaljujemo.