Barjansko kolesarsko omrežje


Kolesarski promet se uvršča med okoljsko in zdravstveno najprimernejša prometna sredstva. Na krajše razdalje velja tudi za najhitrejše. Na državni ravni se sistem kolesarskih povezav lahko uporabi za prevoz na delo, v šolo ipd., na daljših pa predvsem za rekreacijo in razvoj turizma. Izhodišče za Barjansko regionalno kolesarsko povezavo Vrhnika – Borovnica – Brezovica – Ig – Škofljica – Ljubljana - Horjul – Dobrova-Polhov Gradec sestavljajo deli predvidenih Državnih kolesarskih povezav na Ljubljanskem barju, ki potekajo po državnih in v delu občinskih cestah in so najbolj obremenjeni z dnevno migracijo kolesarjev tega območja.

Denar bo šel iz evropskega, državnega in občinskega proračuna

Barjansko kolesarsko omrežje je projekt državnega in regijskega pomena, zato je uvrščen v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa in javne infrastrukture v Republiki Sloveniji do leta 2020 z vizijo do leta 2030 ter v Načrt razvojnih programov državnega proračuna, hkrati pa bo odvisen od odobrenih letnih denarnih sredstev Evropske unije preko Dogovora za razvoj regij ter občinskih proračunov vseh vključujočih občin za ta namen. Vezano na to je Dogovor o sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo podpisalo sedem občin – poleg občine Dobrova – Polhov Gradec tudi občine Vrhnika, Borovnica, Brezovica, Ig, Škofljica in Horjul. Podpisan Dokument identifikacije investicijskega projekta natančneje analizira in opredeljuje variante, ki skupno načrtujejo kar dobrih 108 kilometrov kolesarskih povezav. Celotna vrednost investicije pa se ocenjuje na okoli 20 milijonov EUR, od tega no Ministrstvo za infrastrukturo prispevalo 13,5 milijona EUR, občine pa skupaj 6,5 milijona EUR.

Do leta 2025 v občini skoraj 40 kilometrov kolesarskih poti

Na območju Občine Dobrova- Polhov Gradec bo urejenih in zgrajenih skoraj 40 kilometrov kolesarskih povezav, v skupni vrednosti nekaj manj kot 6 milijona EUR. Od tega zneska bo ministrstvo prispevalo 4,3 milijona EUR in občina Dobrova- Polhov Gradec 1,7 milijona EUR. Na podlagi podpisanega dogovora je tudi Občina Dobrova-Polhov Gradec pričela pripravljati osnovne podlage za načrtovanje in gradnjo ter navedeni projekt umestila v letošnji proračun občine do leta 2025.

Projekt se bo izvajal fazno po odsekih in bo predvidoma zaključen v letu 2025. Urejanje in gradnjo kolesarskega omrežja je občina razdelila na 7 različnih odsekov, in sicer: odsek 1: Dobrova - Polhov Gradec, v dolžini 13,1 kilometra; Odsek 2: Dobrova - občinska meja MOL, kjer se na Tržaški cesti naveže na obstoječo daljinsko kolesarsko povezavo, tu v dolžin 1,5 kilometra; Odsek 3: Polhov Gradec – Ljubljanica v dolžini 8,9 kilometra; Odsek 4: Ljubljanica - Suhi dol oziroma do občinske meje z Gorenjo vasjo, kjer je dolžina odseka 3,9 kilometra; Odsek 5: Ljubljanica - občinska meja in se nadaljuje v smeri Horjul regionalna cesta R2-407/1145, tu gre zgolj za dolžino 180 metrov; Odsek 6: Dobrova – Brezje - občinska meja Horjul v dolžini 7,5 kilometra; odsek 7: Stranska vas – Dobrova – Podsmreka – občinska meja MOL, ki pa meri kar 4,2 kilometra.

Varno - na kolo za zdravo telo

Z ureditvijo kolesarskih povezav bo občina zagotovila večjo prometno varnost, razvoj kolesarskega turizma in ne nazadnje omogočena bo uporaba koles za rekreacijo in dnevne migracije, kar izboljšuje kakovost življenja občanov in spodbuja zdrav načina življenja, ki ga občina promovira tudi z več let trajajočim Programom brezplačnih delavnic za občane Zdravje na vsakem koraku.

Avtorica besedila: Nadja Prosen Verbič

 

https://www.mojaobcina.si/dobrova-polhov-gradec/novice/obcinske/promet/obcina-podpisala-dogovor-o-sodelovanju-za-gradnjo-kolesarskega-omrezja.html